FORTRYDELSESFORMULAR

Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende.

Til:

FILO ApS
Marselisvej 6
8000 Aarhus
E-mail: info@filo.dk

- Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer (venligst skriv varenummer og varenavn):

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

  • Bestilt den:            _______________________________

  • Ordrenummer:       _______________________________

  • Bestilt af (navn):    _______________________________

  • Bestillers adresse:  ______________________________

  • Bestillers underskrift: ____________________________